Puuliitoksia

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Juho Tattari on kirjoittanut Kodin puuseppä kirjassaan 1919 sinkkaliitoksista osuvasti mm. seuraavaa: "Suhteellisten lujien ja kauniiden sinkkaustappien muoto ja harvuus on alkavalle vaikea tehtävä, eikä tässä suhteessa voi antaa kaikissa kappaleissa soveltuvaa, ehdottoman pätevää ohjetta syystä, että nämä suhteet ovat niin kovin vaihtelevia, riippuen sinkattavien kappaleiden paksuudesta, leveydestä ja asemasta. Kokemus ja silmän tottumus siinä antavat parhaat ohjeet ja yksin niitä tottunut puuseppä sinkkauksia suunnitellessaan apunansa käyttääkin".


Avosinkkaus käsityövälineillä tehtynä.

Yksinkertaisella jigillä tehty puolipeittosinkkaus ja siltä tämä näyttääkin...

Leigh jigi

VOPin verstaalla on käytettävissä Leigh D4-jigi avo- ja puolipeittosinkkausten tekemiseen ja F1-jigi sormiliitosten tekemiseen. Jigin avulla voidaan sinkkaliitokset suunnitella ja valmistaa kappaleen paksuus ja leveys huomioiden periaatteessa lähes samalla tavalla kuin sinkkaliitoksia käsin tehtäessä. Leigh F1 sormiliitosjigin avulla voidaan tehdä 8, 10 ja 12 mm:n suoria sormiliitoksia. Jigin avulla tappijako voidaan vielä puolittaa kahteenkin kertaan, jolloin jigillä voidaan tehdä jopa 2 mm:n levyisiä sormiliitoksia.

Tulossa esimerkki sormiliitoksesta

Woodrat -jyrsinjärjestelmä

VOPin verstaalla on käytettävissä erittäin monipuolinen ja ainutlaatuinen Woodrat WR 900 jyrsinjärjestelmä, jota voi käyttää esim. erilaisten puuliitosten tekemiseen. Alla on linkki Woodratin englanninkielisen manuaaliin,missä esitellään laajasti laitteen käyttöä. Woodratilla voi tehdä mm. erilaisia sinkkaliitoksia, joista alla on esimerkki avosinkkauksesta. Erilaiset tappi-tai sormiliitoksetkin onnistuvat helposti, mutta tasajakoisten tappiliitosen tekeminen käy sujuvammin esim. Leigh-jigin avulla. Woodratilla tehdyt liitokset perustuvat karkeasti tapaan, jossa liitoksen toinen kappale suunnitellaan ja tehdään ensin, jonka jälkeen tätä kappaletta mallina käyttäen tehdään liitoksen vastapari. Kappale jyrsitään ns. jyrsintäasemassa koneen alla, jonka jälkeen tämä kappale kiinnitetään ns. mallineasemaan vastakappaleen jyrsintää varten (ks. ao. kuva mallineasema on laitteen vasemmalla puolella). Liitoksen tarkkuus perustuu pitkälti tekijän oman silmän ja käden tarkkuuteen.