Puuliitoksia

Puuliitokset ovat parhaimmillaan sekä funktionaalisia että esteettisiä ja laadukkaasti tehtyinä ne nostavat esineen arvon aivan uudelle tasolle. Puuliitoksia voi valmistaa sekä käsityövälineillä että koneilla. Jokaisen nikkarin olisi hyvä ensin osata tehdä puuliitoksia käsityövälineillä. Yksi perinteinen puusepän perusliitos on avosinkkaus, jonka suunnitteluun ja valmistamiseen kannattaisi heti alkuun perehtyä esim. poratappiliitoksien ohella (ks. diasarja alla).

Erilaisia liitoksia voi valmistaa puusepän peruskoneiden lisäksi myös monenlaisia liitos- ja jyrsintäjigejä hyödyntäen. Tässä alla on kuvia erilaisista puuliitoksista ja esitellään niiden valmistamista.

Avosinkkaus käsityövälineillä

Juho Tattari on kirjoittanut Kodin puuseppä kirjassaan 1919 sinkkaliitoksista osuvasti mm. seuraavaa: "Suhteellisten lujien ja kauniiden sinkkaustappien muoto ja harvuus on alkavalle vaikea tehtävä, eikä tässä suhteessa voi antaa kaikissa kappaleissa soveltuvaa, ehdottoman pätevää ohjetta syystä, että nämä suhteet ovat niin kovin vaihtelevia, riippuen sinkattavien kappaleiden paksuudesta, leveydestä ja asemasta. Kokemus ja silmän tottumus siinä antavat parhaat ohjeet ja yksin niitä tottunut puuseppä sinkkauksia suunnitellessaan apunansa käyttääkin".

Puuproffan nettisivuilla on paljon hyödyllistä tietoa puunikkareille. Sivuilla esitellään myös tavallisimmat puusepän liitokset ks. tästä

Tässä alla muutama hieno esimerkki käsityövälineillä tehtävistä japanilaisista puusepänliitoksista, jotka haastavat tekijänsä. Puuliitokset voivat olla myös ihailtavaa käsityötaidetta, vaikka täysin vastaavia liitoksia tavallinen nikkari harvoin tulee tekemään.

Japanilainen jatkosliitos

Japanilainen jatkosliitos, Making the impossible joint ==>

https://www.youtube.com/watch?v=-kqSl6Fynj4


Japanilainen jiiriliitos, Japanese Joinery - Kane Tsugi ==>. https://www.youtube.com/watch?v=P-ODWGUfBEM


Japanilainen yhden tapin sinkkaliitos ==> https://www.youtube.com/watch?v=uNJjzuAyJPQ


18 melko monimutkaista esimerkkiä perinteisistä japanilaisista puuliitoksista ==> https://architizer.com/blog/inspiration/industry/japanese-art-of-wood-joinery/

Kuvia liitoksista

Avosinkkaus käsityövälineillä tehtynä. Tappijako voidaan suunnitella ja valmistaa hienosti kappaleen paksuuden ja leveyden mukaan. Tässä työkalulaatikossa on vielä otettu huomioon, että tappijako saadaan täydelliseksi kansi- ja pohjaosassa kehyspuiden halkaisun jälkeen. Monipuolisilla jigeilläkin tehtynä tällaisen liitoksen tekeminen on melko mahdotonta ja käsityövälineillä tämän liitoksen tekee paljon nopeammin. Jokseenkin täydellistä!

Yksinkertaisella jigillä tehty puolipeittosinkkaus ja siltä tämä näyttääkin. Yksinkertaisimmilla jigeillä voi tehdä vain puolipeittosinkkauksia ja tappien koko on aina sama riippumatta kappaleen paksuudesta ja leveydestä. Ei hyvä!

Tämä puolipeittosinkkaus on tehty Leigh-jigin avulla. Liitos näyttää melko hyvältä, koska tällä jigillä voidaan varioida tappijakoa kappaleen paksuuden ja leveyden mukaan.

Harrastajakäyttöön on tarjolla hyvin monenlaisia alla esiteltävän Leighin tapaisia sinkkausjigejä. Ks. yksi vertailu tästä.

Leigh jigi

VOPin verstaalla on käytettävissä Leigh D4-jigi avo- ja puolipeittosinkkausten tekemiseen ja F1-jigi sormiliitosten tekemiseen. Jigin avulla voidaan sinkkaliitokset suunnitella ja valmistaa kappaleen paksuus ja leveys huomioiden periaatteessa lähes samalla tavalla kuin sinkkaliitoksia käsin tehtäessä. (Huom! Tässäkin tapauksessa vain lähes samalla tavalla). Leigh F1 sormiliitosjigin avulla voidaan tehdä 8, 10 ja 12 mm:n suoria sormiliitoksia. Jigin avulla tappijako voidaan vielä puolittaa kahteenkin kertaan, jolloin jigillä voidaan tehdä jopa 2 mm:n levyisiä sormiliitoksia.

On huomioitava, että joillakin sinkkausjigeillä voi tehdä vain yhdenlaisia ja -kokoisia liitoksia. Liitoksien tappien koko ja jako on aina sama, koska ohjainkampojen asetuksia ei pysty muuttamaan. Nämä liitokset näyttävät usein jokseenkin tylsiltä ja nimenomaan koneella tehdyiltä :).

Tulossa esimerkki sormiliitoksesta

Woodrat -jyrsinjärjestelmä

VOPin verstaalla on käytettävissä erittäin monipuolinen ja ainutlaatuinen Woodrat WR 900 jyrsinjärjestelmä, jota voi käyttää esim. erilaisten puuliitosten tekemiseen. Koneen käyttöominaisuuksiin tutustumiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Pienine puutteineenkin kone on näppärä työväline ainakin puutöiden harrastajalle. Alla on linkki Woodratin englanninkielisen manuaaliin, missä esitellään laajasti laitteen käyttöä. Woodratilla voi tehdä mm. erilaisia sinkkaliitoksia, joista alla on esimerkki avosinkkauksesta. Erilaiset tappi-tai sormiliitoksetkin onnistuvat helposti, mutta tasajakoisten tappiliitosen tekeminen käy sujuvammin esim. Leigh-jigin avulla. Woodratilla tehdyt liitokset perustuvat karkeasti tapaan, jossa liitoksen toinen kappale suunnitellaan ja tehdään ensin, jonka jälkeen tätä kappaletta mallina käyttäen tehdään liitoksen vastapari. Kappale jyrsitään ns. jyrsintäasemassa koneen alla, jonka jälkeen tämä kappale kiinnitetään ns. mallineasemaan vastakappaleen jyrsintää varten (ks. ao. kuva mallineasema on laitteen vasemmalla puolella). Liitoksen tarkkuus perustuu pitkälti tekijän oman silmän ja käden tarkkuuteen.

Myöhemmin markkinoille on tullut selvästi Woodrat-jyrsinjärjestelmän kopio eli Router Boss, jonka ominaisuuksiin voit perehtyä tästä.