Puutieto

Tähän alle lisätään hyviä linkkejä sekä kirjallisuusviitteitä, jotka liittyvät puutietouteen esim. puulajien tunnistamiseen, puun rakenteeseen, ominaisuuksiin ja puulajien käyttökohteisiin. Voit testata puutietouttasi vastaamalla tietovisat -valikon ao. kysymyksiin, joihin on yritetty koota nikkarin kannalta hyödyllistä tietoa.

Katso ao. linkistä esim. Puuproffan erinomaisia nettisivuja, josta löydät paljon puutietoutta kotimaisista puulajeista, niiden rakenteesta ja kasvutavoista, ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Tässä Suomen Metsäyhdistys ry:n julkaisema Puulajit-vihko Suomessa kasvavista yleismmistä puulajeista, joka perehdyttää lukijansa Suomen kansallisomaisuuteen. Vihko on tiivis ja käytännönläheinen perusteos jokaiselle puulajeista kiinnostuneille. Vihkoon on koottu Suomessa luontaisesti kasvavista 31 puumaisesta puulajista 16 tavallisinta. Näiden lisäksi mukaan on otettu lehtikuusi, joka ei kasva Suomessa luonnollisesti, mutta puu menestyy hyvin istutettuna.


Kirjallisuutta

PUUSEPÄN PERUSTEOKSIA

Fagerstedt, Kurt., Pellinen Kerttu., Saranpää, Pekka. ja Timonen, Tuuli. 1996: Mikä puu - mistä puusta, Yliopistopaino, Helsinki. 180 s.

Fagerstedt, K., Pellinen, K, Saranpää, P., Timonen, T., 2016: Tunnista puu ja puuaine, Metsäkustannus Oy. 180 s.

Forrester Paul (suomennos Oksanen Mika), 2009: Woodworker´s Technique Bible (Puutyökirja), A Bonnier Group Company, 256 s.

Jalava, Matti, 1952: Puun rakenne ja ominaisuudet, Helsinki, Werner Söderström osakeyhtiö. 352 s.

Kemppainen Taisto, 1978: Puualan perusoppi 2, Puun rakenne ja ominaisuudet, Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu. 108 s.

Kuikka, K:, Kunelius, K: 1993: Puutekniikka, materiaalit, Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu. 163 s.

Kärkkäinen Matti, 2007: Puun rakenne ja ominaisuudet, Metsäkustannus Oy. 468 s.

Lempinen Erkki, 1953: Puusepäntaito, Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo, 365 s.

Tattari Juho, 1951: Puusepän oppikirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 373 s.

Tattari Juho, 1919: Kodin puuseppä, Raittiuskansan Kirjapaino, Helsinki. 231 s.

Tattari Juho, 1950: Puutöiden alkeisoppi, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 144 s.

Jackson Albert-Day David, 1982, Työkalukirja, Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset, suomentanut ja toimittanut Esko Kuokkanen, Keuruu, 279 s. (Alkuperäisteos The Complete Book of Tools, Lontoo).

Heinonen Arpo / Joki Risto / Kovanen Jorma, 1983: Puutyöalan rakenneoppi ja ammattipiirustus, Kirjayhtymä, Helsinki. 116 s.

Keinänen Eero, Tahvanainen Veijo, 1995: Pohjolan jalot puut, Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd, Kuopio. 160 s.

Laakkonen Pekka, 1993: Puutekniikka, muoto, rakenne ja tekninen piirustus, Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu, 272 s.

Salervo Toivo, 1941: Veisto-opas, K.J. Gummerus, Jyväskylä, 113 s.

Vanamo Pekka, 1960: Puusepän aineoppi, Arvi A. Karisto Oy:n krijapaino, Hämeenlinna. 190 s.

Lapinleimu Veikko, 1946: Liitostyöt puusepänteollisuudessaKirjapaino Oy sana, Helsinki. 145 s.

Voutilainen M., Holmberg K., Lavikainen P., Riihimäki M., Saimovaara J., Törmä M., 2010: Puutuoteteollisuus ABC, Tuotetietous. Opetushallitus, Tampere. 142 s.

Seike Kiyosi, 1977: The Art of Japanese Joinery, Weatherhill. 126 s.

Mårtensson Hans, Nikkaroimme lapsille, Otava. 100 s.

The Best of Fine Woodworking, 2005: Working with Handplanes, The Taunton Press. 153 s.

Jussila Ari, Kuikka Kalervo, Mononen Matti, Voutilainen Matti, Vuornemaa Martti, 1994: Puutekniikka, tuotantotekniikka, Kustannusosakeyhtiö Otava, 228 s.

Jussila Ari, 1992: Puutekniikka, käyttötekniikka, Kustannusosakeyhtiö Otava. 143 s.

Nokelainen Joel, 1996: Vuolukirja, Karisto Oy, 96 s.

Sloan Annie, Gwynn Kate, 1993: Koristemaalauksen käsikirja (alkuteos: The Complete Book of Decorative Paint Techniques 1988), 224 s.

Marshall Norman, 1988: Träleksaks Boken (alkuteos: The Great All-American Wooden Toy Book, 1986), Ica bokförlag, 219 s.

Osaavat Kädet, 2009: Puuntyöstö, käytännön opas puusepäntöihin, Kustannusosakeyhtiö perhemediat (alkuteos: espanjalainen Trabajos En Madera), 188 s.

Ventura Lois Keener, 2000: Building beautify Boxes with your band saw, 14 step-by-step projects&patterns, 128 s.

Koskinen Ari ja Riitta, 2007: Nikkaroin vanhaan malliin, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki, 137 s.

Love George H, 1958: The Theory and Practice of Woodwork, Logmans, 166 s.

Koskinen Ari ja Riitta, 2007: Nikkaroi vanhaan malliin, WSOY, Helsinki 137 s.

Ventura Lois Keener, 2000: Building beautiful boxes with your band saw, Popular Woodworking Books, Cinninnati, Ohio

Rodel Keivn P, Binzen Jonathan, 2003, Arts&Crfats Furnture, The Taunton Press, 234 s.

Noll Terrie, 2002: Woodworker´s Joint Book - The Complete Guide to Wood Joinery, Apple Press, 192 s.

Loukola Sakari, 2001: Puusta pitkään, WSOY, Jyväskylä, 185 s.

Ley Kevin, 2004: Furniture Workshop, Guild of Master Craftsman Publications, 128 s.

Fabbro Mario Dal, 1955: How to Make Built-in Furniture, F.W.Dodge Corporation, New York, 262 s.

Höner Heinrich (suomentanut Heikkilä Pauli), 1962. Puuntyöstötekniikka puusepänteollisuutta varten, Werner Söderström Osakeyhtiö, 232 s.

Rogowski Gary, 2002: The Complete Illustrated Guide to Joinery, The Taunton Press, 390 s.

Taulor V.D., 1994, Period Furniture Projects, David & Charles, 160 s.

Stromsodd Svein Arne (suomennos Kiuru Veijo), 2001: Nikkaroi itse kotona, Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki, 80 s.

Qvist Leif (suomentanut Sulonen Jorma), 2005: Nikkaroi kotiin ja puutarhaan, Otava, 147 s.


PUUNSORVAUS

Raffan Richard, 2001: Turning Wood, The Taunton Press. 202 s.

Raffan Richard, 1998: Turning Boxes, The Taunton Press. 171 s.

Raffan Richard, 2008: The Art of Turned Bowls, Designing Bowls with a World-Class Turner, The Taunton Press,.160 s.

Raffan Richard, 1991: Turning Projects, he Taunton Press. 169 s.

Bowen Hilary, 1996: Decorative Techniques for Woodturners, Guild of Master Craftsman Publication, 168 s.

Boase Tony, 1999: Bowl Turning Techniques Masteclass, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 150 s.

O´Donnell Michael, 2008: Woodturning teachniques, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 191 s.

Hayes Derek, 2011: Woodturning design, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 175 s.

Rowley Keith, 1990: Woodturning – A Foundation Course,c, suom. 1996: Oy Faktapro Ab, 152 s.

Hunnex John, 2003: Woodturning Forms and Materials, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 143 s.

Hunnex John, 1993: Woodturning A Source Book of Shapes

Stott Chriss, 2002: Turnerd Boxes, 50 designs, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 177 s.

Duce William R. 1999: The Fine Art of Small-Scale Woodturning. 144 s.

Hogbin Stephen 2013: Hogbin on Woodturning, Masterful Projects Uniting, Purpose, Form&Technique, Fox Chapel Company, 141 s.

Mårtensson Hans 1985: Sorvauskirja, suomentanut Varjonen Markku, 1987, Kustannusosakeyhtiö Tammi. 128 s.

Måetensson Hans, 1987: Puutyöt, Kustannusosakeyhtiö Otava, 188 s.

Springett David, 1994: Adventures in Woodturning, Techniques and Projects, Guild of Master Craftsman Publications LTD,.229 s.

Springett davis, 1993: Woodturning Wizardry, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 231 s.

Sundqvist Wille, Gustafsson Bengt, 1987: Träsvarvning enligt skärmetoden, LTs förlag. 131 s.

Key Ray, 1992: The Woodturner´s Workbook, An inspirational and practical guide to designing and making, B.T. Batsford Ltd, Lontoo. 112 s.

Rowley Keith, 1996: Keith Rowleys´s Woodturning Projects, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 166 s.

Pain Frank, 1993: Practical Woodturner, harper Collins Publishers, London. 160 s.

Jackson Albert, Day David, Jennings Simon, 1989: The Complete Manual of Woodworking, Alfred A. Knopf, New York. 320 s.

Chan Yeung, 2002: Classic Joints with Power Tools, Lark Books, New York. 174 s.

Martin Terry, Wallace Kevin, 2008: New Masters of Woodturning, Expanding The Boundaries of Wood Art, Fox Chapel Publishing, 197 s.

Bell Robbie, 1997: Fun At The Lathe, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 138 s.

Rodgers James, 2014: A Lesson Plan for Woodturning, Linden Publishing . 99 s.

Roberts S. Gary, 1996: Masterful Woodturning, projects&Inspiration for the Skilled Turner, Sterling Publishing, 160 s.

Marjanen Tapani, 2012: Syyt ja sorvaukset, iloksi ja opiksi, AllOne Print Oy, 133 s.

Sanger Mark, 2014: Turning Hollow Forms, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 167 s.

Reid Chris, 2009: Turning Vintage Toys, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 174 s.

Bowers Bill, 2009: Turning Boxes with Threaded Lids, Schiffer Publishing Ltd, 80 s.

Bowers Bill, 2008: Turning Boxes with Friction-Fitted Lids, Schiffer Publishing Ltd, 64 s.

Wilkie Ian and Nina 2001: Woodturning in Minature, The Crowood Press, 159 s.

Ljungqvist Bertil, 1981: Lagga och svarva, Ica bokförlag, 76 s.

The best from Woodturning magazine, 1994: Practical Tips for Woodturners, 61 s.

Gustavsson Ragnar, Olson Olle, 1972: Svarva i trä, Ica bokförlag, 95 s.

Huotari Tapani, 1986: Sorvaus, Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu, 61 s.

PUUNVEISTO

Pye Chris, 1998: Relief Carving in Wood, Guild of Master Craftsman Publications LTD, 163 s.

Norbury Ian, 1987: Relief Woodcarving and Lettering, Stobart & Son LTD, London, 155 s.

Norbury Ian, 1983: techniques of Creative Woodcarving, Stobart Davies Ltd Hertford, 153 s.

Sentance Bryan, 2003: Wood-The world of woodwork and carving, Thames&Hudson, 208 s.

Wilbur Frederick, 2000: Carving Architectural Detail in Wood, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 160 s.

Pye Chris, 1997: Lettercarving in Wood, A practical Course, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 232 s.

Irish Lora, 1999: Classic Carving Patterns, The Taunton Press, 185 s.

Rung Jennoifer, 1999: Puunveistokirja, luovan puunveiston perusteet, Kustannusosakeyhtiö Ajatus, 158 s.

Kentta Oiva, 1999: Koristeveisto, Kustannusosakeyhtiö Ajatus, 188 s.

PUUN JYRSINTÄ

Jackson & Day David, 1997: Puun jyrsintä, Oy Faktapro Ab, 128 s. (Alkuperäisteos Good Wood Routers, 1996).

Phillips Jim, 1980: Techniques of Routing, Riverside Printing Company, 307 s.

Broun Keremy, 1989: The incredible Router, Guild of Master Craftsman Publications LTD. 192 s.


INTARSIA

Ramond Pierre, 1989: Marquetry, The Taunton Press, 237 s.

Metcalfe Jack&Apps John, 2003: TheMarquetry Course, B T Batsford Ltd, 176 s.

Nuutti Juha, 1998: Intarsiakirja, Puukuviointi ja puu-upotus, Kustannusosakeyhtiö Ajatus, Hämeenlinna, 160 s.

Taylor Zachary, 2002: Marquetry & Inlay Handbook, Sterling Publishing Co.,Inc, 224 s.

Hume David, 1994: Marquetry, How to make pictures and patterns in wood veneers, Search Press, 80 s.

HUONEKALUJEN KUNNOSTAMINEN, PINTAKÄSITTELY, VERHOILU

Richey JIm, 2000, Finishing Methods of Work, The Taunton Press, 234 s.

Järvelä J. 1956: Maalarin aine- ja ammattioppi, Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo. 352 s.

Balfour Derek, 1989: Huonekalujen verhoilu, Karisto (alkuteos: Re-upholstery Techques, 1985). 76 s.

Walker Aidan, 1989: Huonekalujen kiillotus (alkuteos Wood Polishing and Finishing Teachiques, 1985). 75 s.

The Complete Guide to Repairing & Restoring Furniture, 2003, Lorenz books, 256 s.

Osaavat Kädet, Puun entisöinti, 2009, (alkuteos: espanjalainen Restauración de Madera), 190 s.