Puutieto

Tähän alle lisätty hyviä linkkejä sekä kirjallisuusviitteitä, jotka liittyvät puutietouteen esim. puulajien tunnistamiseen, puun rakenteeseen, ominaisuuksiin ja puulajien käyttökohteisiin. Voit testata puutietouttasi vastaamalla tietovisavalikon ao. kysymyksiin, joihin on yritetty koota nikkarin kannalta hyödyllistä tietoa.

Kirjallisuutta

Fagerstedt, Kurt., Pellinen Kerttu., Saranpää, Pekka. ja Timonen, Tuuli. 1996: Mikä puu - mistä puusta, Yliopistopaino, Helsinki. 180 s.

Fagerstedt, K., Pellinen, K, Saranpää, P., Timonen, T., 2016: Tunnista puu ja puuaine, Metsäkustannus Oy. 180 s.

Jalava, Matti, 1952: Puun rakenne ja ominaisuudet, Helsinki, Werner Söderström osakeyhtiö. 352 s.

Kemppainen Taisto, 1978: Puualan perusoppi 2, Puun rakenne ja ominaisuudet, Kustannusosakeyhtiö Otava. 108 s.

Kuikka, K:, Kunelius, K: 1993: Puutekniikka, materiaalit, Kustannusosakeyhtiö Otava. 163 s.

Kärkkäinen Matti, 2007: Puun rakenne ja ominaisuudet, Metsäkustannus Oy. 468 s.

Lempinen Erkki, 1953: Puusepäntaito, Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo, 365 s.

Tattari Juho, 1951: Puusepän oppikirja, Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki. 373 s.


Puulajit.pdf

Tässä Suomen Metsäyhdistys ry:n julkaisema Puulajit-vihko Suomessa kasvavista ylesimmistä puulajeista, joka perehdyttää lukijansa Suomen kansallisomaisuuteen. Vihko on tiivis ja käytännönläheinen perusteos jokaiselle puulajeista kiinnostuneille. Vihkoon on koottu Suomessa luontaisesti kasvavista 31 puumaisesta puulajista 16 tavallisinta. Näiden lisäksi mukaan on otettu lehtikuusi, joka ei kasva Suomessa luonnollisesti, mutta puu menestyy hyvin istutettuna.