Puunsorvaus

Tähän osioon on kerätty Vanajaveden Opistossa käytettyä puunsorvauksen oppimateriaalia ja luonnoksia erilaisista sorvausprojekteista. Kuvakkeiden otsikkoa klikkaamalla pdf-tiedostot avautuvat uudelle sivulle.


SUUNNITTELU JA MUOTOILU

TYÖVÄLINEET, TEKNIIKAT JA TYÖTAVAT

SORVAUSPROJEKTEJA

ERIKOISTEKNIIKAT

PINTAKÄSITTELY

PUUNSORVAUKSEEN LIITTYVIÄ VIDEOITA

Puunsorvaukseen liittyviä videoita löytyy esim. YouTubesta todella paljon. Videoiden taso on kuitenkin melko kirjavaa ja esim. joillakin videoilla esitetyt tekniikat voivat olla kyseenalaisia, jopa vaarallisia. Pelkästään videoita katsomalla voi siis oppia vääriä tekniikoita ja tapoja. Etenkin aloittelevan sorvarin kannattaisi käydä muutamalla sorvauskurssilla, jotta ainakin puunsorvauksen perustekniikat tulisivat tutuksi kaikilla puunsorvauksen osa-alueilla (lieriö-, taso- ja ontelosorvaus).

Konsta Rintala on tehnyt Turun yliopistossa 2019 Pro Gradu -tutkielman, joka käsittelee puunsorvauksen videomuotoista oppimista. Tutkielman koko nimi on Puunsorvauksen perustekniikat - E-opetusmateriaalin laatutavoiteteoreeman tuottaminen ja testaaminen. Tähän työhön liittyy mm. asiallisia opetusvideoita puunsorvaustalttojen käytöstä ja erilaisista tekniikoista. Videot on katsottavissa ainakin QR-koodien avulla, jotka löytyvät tutkielman sivuilta 87-88. Ks. https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147628/Rintala_Konsta_opinnayte.pdf?sequence=1&isAllowed=y